ue

DOTACJE NA INNOWACJE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

 Nazwa projektu: ” IDEOVO  – e-usługi dla designu”

 Nazwa beneficjenta:         Fundacja „Ludzie-Innowacje-Design”
Wartość projektu:            403.700,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:   339.575,00 PLN
okres realizacji:               2009 -2010

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO